Csak a legszemfülesebbek képesek megtalálni az egyetlen aprócska hibát ezen a képen.

Ha nem sikerült megtalálnod a hibát, akkor a következő oldalr lapozva megnézheted!

Te is a számoknál kerested a hibát? Ha igen, akkor nem voltál elég figyelmes, ugyanis az egyik szó van hibásan leírva: "MEGTALáTLAD"

A szavakon belül felcserélt betűket nagyon nehéz észrevenni, mert egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát, melyin serenrodbn vnanak a bteuk egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslo és az ultosó bteuk a hölyeükn lneegyek. A tböbi bteu lheet tljees össze-vabisszásagn, mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. Eennk oka, hogy nem ovalusnk el mniedn bteut mgaát, hneam cska a szót eszgébéen.

A cmabritgei emegyeten kéüszit eikgy tnuamálny áitllsáa sznreit a szvkaaon Bleül nicsn jlneestögfée akann, mkénit rdeeözndenk el a btüek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lygeen. Ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlö, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jlneeésg mgáayzrata az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.

(via)